Mẫu đơn đăng ký, thể lệ, mẫu thuyết minh sáng tạo khởi nghiệp 2019

Các nhóm sinh viên, các cá nhân có nhu cầu tham gia cuộc thi "khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường đại học Công nghiệp Vinh năm 2019" đăng ký và làm hồ sơ tham dự theo mẫu như các file đính kèm.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88