Công nghệ thông tin

15:08 26/09/2018

Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Vinh được định hướng theo 4 chuyên ngành: Mạng Máy tính & truyền thông (quản trị mạng, công nghệ & thiết kế mạng, công nghệ mạng không dây…) ; Công nghệ phần mềm (quản lý các dự án phần mềm, kiểm tra đánh giá, kiểm nghiệm các phần mềm máy tính…); Khoa học máy tính (phục vụ nghiên cứu, tính toán khoa học…); Các hệ thống thông tin (quản trị các hệ thống dữ liệu, tổ chức lưu trữ và đảm bảo an ninh dữ liệu ...). Chương trình đào tạo CNTT được xây dựng cập nhật, có cấu trúc hướng tới công nghệ thông tin thực hành chuẩn của Aptech, trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm. Chương trình ngành CNTT gắn kết chặt chẽ với tập đoàn Aptech Hà Nội đào tạo theo cấp độ chuẩn quốc tế. Sinh viên chỉ cần học thêm một số kiến thức bổ sung để nhận chứng chỉ của tập đoàn Aptech. Sinh viên CNTT được tăng cường kỹ năng Anh ngữ từ sự hỗ trợ song song của trung tâm Anh ngữ AMA-IUV của nhà trường


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88