Giới thiệu

10:49 05/10/2018

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 02383.535.232 số máy lẻ:124 hoặc 02383.540.666

Email: trungtamhoptacquocteiuv@gmail.com

Trung tâm Liên kết Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thuộc Trường Đại học Công nghiệp Vinh được thành năm 2017 tiền thân Trung tâm Đào tạo và Khai thác Dịch vụ Giáo dục. Trung tâm có vai trò quan trọng trong phát triển và thực hiện chiến lược hợp tác đào tạo và hội nhập quốc tế của trường Đại học Công nghiệp Vinh. Trung tâm đã có những đóng góp vào quá trình phát triển của Nhà trường, góp phần khẳng định vị thế của một trường Công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các chương trình liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế của Trung tâm là một kênh chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến cho Nhà trường, đồng thời cung cấp cho đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hội làm việc và phát triển trong môi trường quốc tế.

Chức năng:

Trung tâm Liên kết Đào tạo và Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo và Hợp tác Quốc tế, mở rộng quy mô liên kết đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác.

Nhiệm vụ :

Xây dựng thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển, các quy định quản lý của Nhà trường  về Liên kết Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

Là đầu mối liên lạc giữa Nhà trường với các đơn vị, tỏ chức nước ngoài. Phối hợp với phòng Tổ chức nhân sự giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn ra đoàn vào; Chủ trì đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường; Phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan trong việc quản lý lưu học sinh; xây dựng triển khai các chương trình, đề án có yếu tố nước ngoài.

Chủ trì trong việc ký kết các loại hình liên kết đào tạo với các đơn vị trên cả nước.

Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

Kết nối, hợp tác giữa Trường với các địa phương, khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế của Xã hội.

Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động tư vấn, hội thảo, hội nghị, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và các hoạt động truyền thông nhằm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. Đồng thời liên hệ với các doanh nghiệp để hỗ trợ việc thực tập và tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Tổ chức tuyển sinh và đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn: An toàn lao động , các chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ nghiệp vụ khác cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ an và các tỉnh Bắc Trung Bộ.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88