Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 Khoa Kinh tế - Du lịch
Khoa Kinh tế - Du lịch thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. Yêu cầu sinh viên các khóa 3,4,5 theo dõi lịch học để thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88