Đại học Công nghiệp Vinh hợp tác với Công ty FAJ - Will Group (Nhật Bản)

Trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, yêu cầu về chất lượng đào tạo để đảm bảo chuẩn chuẩn đầu ra cho sinh viên và nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi ra trường của sinh viên là rất cần thiết.

Giới thiệu

Trung tâm Liên kết Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thuộc Trường Đại học Công nghiệp Vinh được thành năm 2017 tiền thân Trung tâm Đào tạo và Khai thác Dịch vụ Giáo dục. Trung tâm có vai trò quan trọng trong phát triển và thực hiện chiến...
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88