Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

15:10 26/09/2018

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành. là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho Vùng Du lịch Bắc Trung Bộ và cả nước; góp phần đưa ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hội nhập và hiện đại. Cùng với tầm nhìn đến năm 2030, ngánh sẽ trở thành một cơ sở đào tạo uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế; là nơi cung cấp cho người học môi trường học tập tốt nhất, có tính chuyên môn cao; đảm bảo khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88