Quản trị khách sạn

15:12 26/09/2018

Hiện nay, thị trường du lịch và khách sạn tại Việt Nam đang được đánh giá là thị trường tiềm năng. Nhìn vào sự tăng trưởng du khách trong và ngoài nước những năm gần đây để thấy nguồn nhân lực chuyên nghiệp trong lĩnh vực này đang rất nóng. Trong quá trình học, sinh viên được tiếp cận các tri thức căn bản về du lịch, khách sạn, thực hành tại các địa điểm danh thắng nổi tiếng, trong các loại hình khách sạn đa dạng. Từ đó hình thành các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc sau khi ra trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88