THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020_ KHOA CÔNG NGHỆ
Lịch học lý thuyết bắt đầu từ 06/01/2020, thực hành từ 03/02/2020 sinh viên theo dõi lịch học để đi học đúng giờ, nhớ đeo thẻ sinh viên đầy đủ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020_ KHOA CÔNG NGHỆ

Khoa Công nghệ thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. Sinh viên khóa 3,4,5 theo dõi lịch học để thực hiện nghiêm túc.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88